Ger. W. - Boek 4: Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk IV. - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen


Art. 1192.

Artikel 1193 anno 2007:

De verkoop van de onroerende goederen geschiedt in alle voormelde gevallen op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen, behoudens het bepaalde in de artikelen 1193bis en 1193 ter.

De toewijzing geschiedt in één enkele zitting, zonder voordeel van inzet of opbod, en onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van een hoger bod zoals bepaald is in de artikelen 1592, 1593 en 1594. De artikelen 1588 tot 1590 zijn van toepassing op die toewijzing.

In alle gevallen kunnen de verzoekers, wegens bijzondere omstandigheden en met instemming van de vrederechter, hetzij in de verkoopsvoorwaarden vermelden, hetzij ter zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger bod niet zal worden toegepast.

Wetsgeschiedenis