Gerechtelijke verkopingen

Het Belgisch gerechtelijk wetboek voorziet anno 2006 sinds 1967 een burgerlijke rechtpleging voor de gevallen waarin de verkoop van een onroerend goed onder toezicht van het gerecht moet gebeuren: art. 1186 tot en met 1190 Ger. W.

In principe wordt er een openbare verkoping ten overstaan van de Vrederechter van de ligging van het onroerend goed gehouden door een notaris: art. 1191 tot en met 1193 Ger. W.

Maar men heeft een mogelijkheid om uit de hand te verkopen voorzien (art. 1193bis en 1193ter).