De koop-verkoop en krediet

1. Een koper kan kopen onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening.