Opschotende voorwaarde voor het bekomen van een lening

Op de door U gefaxte 'VERBINTENIS TOT AAN- EN VERKOOP VAN APPARTEMENT' heb ik volgende opmerkingen: Dit document is een definitieve verbintenis die moet worden nagekomen. Indien U niet wenst gebonden te zijn door deze verbintenis tot aankoop ingeval de bank U geen lening toestaat, moet volgende clausule aan het document worden toegevoegd : "OPSCHORTENDE VOORWAARDE VOOR HET BEKOMEN VAN EEN LENING Deze aankoopbelofte wordt gedaan onder opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening door de kopers voor een bedrag gelijk aan de prijs (en de BTW) aan de normale marktrentevoet binnen een termijn van 1 maand vanaf heden."