De schuldeisers en de verkoopsovereenkomst

verkoop van een onroerend goed

Bij verkoop kunnen schuldeisers bezwarende maatregelen treffen die de verkoop van het onroerend goed belemmeren. Indien de koper reeds een voorschot heeft overhandigd aan de verkoper, doet de koper dat op zijn eigen risico. De notaris zal hem  pas bij de notariŽle akte garanderen dat hij hij het eigendom vrij en onbelast koopt.

In een compromis kan worden opgenomen dat:

"De verkopers verbinden er zich toe het goed te leveren, vrij en inbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire rechten waarmee het bezwaard zou zijn. Zij kunnen hiertoe de aankoopprijs aanwenden. De kopers verklaren te weten day elk voorschot voor het ondertekenen van de authentieke akte gegeven aan de verkopers voor hun eigen risico komt."