koopakte
2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008

Van een verkoop van onroerende goederen moet een notariële akte worden opgemaakt.

Verkoop van onroerend goed wordt belast met registratierecht (Vlaanderen, Brussel en Wallonie). Normaal wordt er geen BTW op geheven.

In de koopakte moet de overhandiging van het post-interventiedossier worden vermeld.
In de koopakte zal men ook rekening houden met de regionale wetgeving: Vlaanderen, Brussel en Wallonie.
De minderjarige wordt in de akte vertegenwoordigd door zijn ouders (art. 376 BW), na machtiging door de vrederechter (art. 378 BW).

In de koopakte moet informatie inzake ruimtelijke ordening worden gegeven.

Een hypotheek blijft een eigendom belasten, ook al wordt het verkocht, tenzij bij beslag.

Sommige verkopingen van onroerende goederen staat onder toezicht van het gerecht.

De notaris zal een brief schrijven naar de syndicus.

Wetgeving