In Vlaanderen moet bij de overdracht van gronden een bodemattest worden aangevraagd.

In Vlaanderen legt het DORO aan de notaris een aantal informatieverplichtingen op inzake ruimtelijke ordening.