law - sale - deed - 2008

De Vlaams-Belgische koopakte

Bosdecreet : van toepassing

Elektrische installatiesRecente installatiesOude goedgekeurde installatiesOude afgekeurde installaties - Afbraak of renovatieGedwongen verkoop zonder keuringsverslag

Genot en lasten :

Kosten :

Milieu en bodemdecreet : bodemattest niet voorhanden bij compromis

Post interventiedossier :

Prijs :

Registratierechten : formaliteiten registratierechten - verklaringen registratierechten - teruggave

Ruilverkaveling :

Ruimtelijke ordening : geen plannen- en vergunningenregistermonumenten en stads‑ en dorpsgezichten - leegstand - splitsing - stedenbouw

Verklaringen :

Verzekeringen :

Wooncode :

Woonstkeuze :

Model