law - sale - deed - 2008 : De Vlaams Belgische koopakte

ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Afbraak of renovatie: Koper en verkoper verklaren overeengekomen te zijn geen controleonderzoek in de zin van artikel 276bis  van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 10 maart 1981 te laten uitvoeren omdat de koper het gebouw gaat afbreken / omdat de koper de elektrische installatie volledig gaat renoveren.  De koper erkent ervan op de hoogte te zijn dat hij de Algemene Directie Energie, Afdeling Infrastructuur hiervan schriftelijk op de hoogte moet brengen. Hij verklaart tevens te weten dat de nieuwe elektrische installatie slecht in gebruik zal kunnen genomen worden na een positief keuringsverslag door een erkend organisme.