law - sale - deed - 2008 : De Vlaams Belgische koopakte

Heffing op leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen:
De verkoper verklaart dat het verkochte goed niet op de inventaris inzake de heffing op leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen staat.
De verkoper verklaart dat hij evenmin door een administratieve akte gewaarschuwd werd dat het verkochte goed, behoudens gegronde betwisting, op de inventaris zal worden geplaatst.