De notariele akte van verkoop uit de hand in Wallonie

Belgie - Brussel - Vlaanderen

belgie1.jpg (28245 bytes)

Model van notariele akte annno 2003

Algemene civielrechtelijke bepalingen

Vermelding van verkoper en koper: gehuwden, samenwonenden, minderjarigen, rechtspersonen, openbare instellingen, gefailleerde, beslagene, vreemdeling, ...

Beschrijving van het verkochte goed en bewijs van eigendom

Modaliteiten van verkoop: levering en vrijwaring

Overdracht van eigendomsrecht en risico's

Overdracht van genot: gebruik, lasten en belastingen

De prijs:

 

Bijzondere bepalingen omwille van de aard van het verkochte goed

Tussenkomst

Fiscale bepalingen

Kosten van de akte

Woonstkeuze

Wijze van betaling: witwaswet

Identiteit van de partijen

Formaliteiten voorafgaand en na het verlijden van de akte

belgie1.jpg (28245 bytes)

2747.com / law / sale / deed

contact

De notariele akte

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

Voorrechten en hypotheken

Beslagrecht

Burgerlijk recht

Meestal wordt eerst een zogenaamd compromis of onderhandse verkoopakte tussen koper en verkoper opgemaakt. Tussen hen is de verkoop daarmee geldig afgesloten.

Om de verkoop tegenstelbaar te maken aan derden, zal er enkele maanden later nog een notariele verkoopakte worden opgemaakt.