Gebreken aan de verkochte zaak

 

Volgens het Burgerlijk Wetboek staat de verkoper in voor het verborgen gebrek aan de verkochte zaak (1.)

Bij de verkoop van onroerend goed wordt meestal overeengekomen dat in afwijking van het Burgerlijk Wetboek de verkoper niet zal moeten instaan voor de verborgen gebreken en dat de koper het onroerend goed dus koopt in de staat waarin het zich bevindt (2.)

De producent is steeds aansprakelijk voor gebreken aan zijn product. Gedurende de 20ste eeuw is men steeds meer gekomen tot een bescherming van de consument. Een gebrekkig product kan zeer gevaarlijk zijn en men legt de verantwoordelijkheid bij de producent. (3.)

 

 

2747.com / law / sale / defect

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht