Boek III - Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling II. - Levering

Art. 1604. De verkoper moet aan de koper een zaak leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is. Levering is de overdracht van de verkochte zaak in de macht en het bezit van de koper.

Wetsgeschiedenis