Boek III - Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling II. - Levering

...
Art. 1605. De verplichting om onroerende goederen te leveren is door de verkoper vervuld, wanneer hij de sleutels heeft afgegeven, indien het een gebouw betreft, of wanneer hij de titels van eigendom heeft afgegeven.