Boek III - Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling II. - Levering

...

Art. 1606. De levering van roerende goederen geschiedt : Of door de werkelijke overgave, Of door afgifte van de sleutels van de gebouwen waarin zij zich bevinden, Of zelfs door de enkele toestemming van de partijen, indien de overgave niet kan geschieden op het ogenblik van de koop, of indien de koper de goederen reeds in een andere hoedanigheid in zijn macht had.