Boek III - Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling II. - Levering

...
Art. 1607. De overgave van onlichamelijke rechten geschiedt ofwel door de afgifte van de titels, ofwel door het gebruik dat de koper, met toestemming van de verkoper, daarvan maakt.