Boek III - Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling II. - Levering

...

Art. 1608. De kosten van de levering komen ten laste van de verkoper, en die van de afhaling komen ten laste van de koper, indien het tegendeel niet bedongen is.