Boek III - Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling II. - Levering

....

Art. 1615. De verplichting om een zaak te leveren strekt zich uit tot haar toebehoren en tot alles wat voor haar blijvend gebruik bestemd is.