Boek III - Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling II. - Levering

...

Art. 1619. In alle andere gevallen, Hetzij de koop een zekere en bepaalde zaak betreft, Hetzij de koop afzonderlijke en afgescheiden erven tot voorwerp heeft, Hetzij de koop begint met de opgave der maat, of met de aanduiding van de verkochte zaak gevolgd van de opgave der maat, Levert de uitdrukking van die maat geen grond op tot enige aanvulling van de prijs ten voordele van de verkoper wegens overmaat, of tot enige vermindering van de prijs ten voordele van de koper wegens ondermaat, dan voor zover het verschil tussen de werkelijke maat en die welke in de overeenkomst is uitgedrukt, een twintigste meer of minder bedraagt, berekend naar de waarde van het geheel der verkochte zaken, behalve indien het tegendeel bedongen is.