Boek III - Titel VI. - Koop - Verplichtingen van de verkoper

Afdeling II. - Levering

...
Art. 1621. In alle gevallen waarin de koper het recht heeft om van het contract af te zien, is de verkoper verplicht hem, benevens de prijs, zo hij die ontvangen heeft, ook de kosten van dat contract terug te geven.