De verplichting tot levering van de verkoper

Belgisch Burgerlijk Wetboek

Bewaringsplicht, Toebehoren

artikel 1604 BW

Levering van een onroerend goed vereist gewoonlijk het overhandigen van de sleutels (art 1605 BW)

Eigendomsrecht bij verkoop

 

2747.com / law / sale / delivery

contact

De verkoopakte

Notarieel koop-verkoop recht

De verkoop

Burgerlijk recht