Controlebezoek van elektrische installaties bij overdracht van eigendom van een woning

Wijziging van het KB van 10 maart 1981 en van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

In het Belgisch Staatsblad van 20 april 2006 verscheen het KB van 1 april 2006 tot wijziging:

- van art. 3 van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard

- en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

Dit KB treedt in werking op 1 januari 2007.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht

 

1 APRIL 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard en tot wijziging van artikel 276 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. (Belgisch Staatsblad 20 april 2006, ed.2, blz. 21191.)