law - sale - elektricity

Artikel 276 van het AREI ligt op om de overhandiging van het origineel proces-verbaal van het onderzoek van de elektrische installatie te vermelden in de overeenkomst tot overdracht van eigendom.

Voorbeelden van deze verplichte vermelding. Nog meer voorbeelden.

Vroeger bestond deze verplichting niet. Ze is in werking getreden vanaf 1 juli 2008.

Wettekst van artikel 276 bis Arei anno 2008.