De verkoopovereenkomst en elektriciteit

Controlebezoek

Vanaf 1 januari 2007, moet de verkoper bij overdracht van eigendom van een wooneenheid ten zijnen laste een controleonderzoek laten uitvoeren van de elektrische installatie (de laagspanningsinstallatie) door een erkende instelling en het proces-verbaal van onderzoek aan de notaris overmaken (2006).

De overeenkomst van overdracht van eigendom moet melding maken van de overhandiging van het origineel van het proces-verbaal van onderzoek.

 

2747.com / law / sale / electricity

contact

Publiek recht Burgerlijk recht