law - sale - energy

11 januari 2008

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van de energieaudit.

Publicatie in het Belgisch Staatsblad 08-02-2008
Inwerkingtreding :
13-09-2008    ***    20-03-2008 (ART. 1)    ***    20-03-2008 (ART. 7 - ART. 12)    ***    20-03-2008 (ART. 17 - ART. 20)    ***    07-07-2008 (ART. 2)    ***    07-07-2008 (ART. 13 - ART. 15)    ***    07-07-2008 (ART. 16,1$)    ***    07-07-2008 (ART. 16,3$)    ***    01-11-2008 (ART. 4)    ***    01-11-2008 (ART. 16,2$)    ***    01-01-2009 (ART. 5)    ***    01-11-2008 (ART. 6)    ***    01-01-2009 (ART. 6) 


HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
Art. 1

HOOFDSTUK II. - Het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen.
Afdeling I. - Opmaak van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen.
Art. 2-3
Afdeling II. - Overdracht van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur.
Art. 4-6


HOOFDSTUK III. - De energieaudit.
Art. 7-8


HOOFDSTUK IV. - Erkenning als energiedeskundige type A en type B.
Afdeling I. - Erkenning van de energiedeskundige type A.
Art. 9-10
Afdeling II. - Erkenning van de energiedeskundige type B.
Art. 11-12


HOOFDSTUK V. - Handhaving.
Afdeling I. - Controle op de gevolgde opleidingen en de werkzaamheden van de energiedeskundigen type A en type B.
Art. 13-14
Afdeling II. - Schorsing of intrekking van de erkenning.
Art. 15


HOOFDSTUK VI. - Wijzigingsbepalingen.
Art. 16-17


HOOFDSTUK VII. - Slotbepalingen.
Art. 18-20