The sale of real estate located in Belgium, can only be registered if your contract is drafted by a notary public.

Iedereen heeft het recht zijn eigen notaris te kiezen. Waneer koper en verkoper een notaris aanduiden, zal de notaris van de verkoper een aantal documenten zoals de eigendomtitel, bezorgen aan de notaris van de koper die de meeste formaliteiten zal vervullen.

Wanneer er een onderhandse verkoopsovereenkomst wordt opgemaakt, gebeurt dit in principe op het kantoor van de notaris gekozen door de verkoper. Indien het voorschot bij de notaris bewaard blijft, zal in principe bewaard worden door de notaris gekozen door de koper. De notariėle akte zal in principe verleden worden op het kantoor van de notaris gekozen door de koper.

 

 

 

Waarde confrater,

Hier bijgevoegd vindt U

1° kopij der eigendomstitel.