Het ereloon bij een koop-verkoopovereenkomst in Belgie

De notarissen werken met een vast tarief van erelonen .

Naast het ereloon rekent de notaris 525 euro aan als fortait voor de onkosten die hij moet maken .

Ingeval van tussenkomst van de notaris van de verkoper, delen de notarissen het ereloon .

This page in English.

Contacteer de auteur van deze pagina.