De aankoop van een eerste woning in Belgie

 

1. Het aankopen van een eerste woning wordt aangemoedigd via een afslag op het registratierecht

2. Om van het abattement te genieten moet men zijn hoofdverblijfplaats vestigen in het aangekochte goed

3. Volgorde der akten in Brussel

 

1. Het registratierecht op de aankoop van een onroerend goed bedraagt normaal 10% van de marktwaarde

'abattement'

2. Kopers die nog geen andere onroerende goederen geheel in volle eigendom bezitten, krijgen een zogenaamd 'abattement'.

3. Dit betekent dat zij op de eerste schijf van 12.500 euro geen registratierechten hoeven te betalen.

4. Voorwaarde is wel dat zij hun hoofdverblijfplaats in de aangekochte eigendom vestigen binnen de 2 jaar. Bij aankoop van een bouwgrond krijgt men 3 jaar. De wet voorziet niet hoelang men zijn hoofdverblijfplaats in de aangekochte woning moet behouden.

'klein beschrijf'

5. De aankoop van een eerste bescheiden woning wordt aangenoedigd door het zogenaamde 'klein beschrijf'.

6. Bij het 'klein beschrijf' bedraagt het registratierecht slechts 5% van de marktwaarde.

7. Bij 'klein beschrijf' moet het steeds om een bescheiden woning gaan: het kadastraal inkomen mag niet meer dan 740 euro bedragen. Bij klein beschrijf gaat het steeds om een woning of een grond om dergelijke woning op te richten. Ook landbouwbedrijven vallen onder de toepassing. Handelspanden of kantoren vallen echter nooit onder het 'klein beschrijf'.

8. Om van het 'klein beschrijf' te genieten, mag men totaal geen eigenaar zijn van enig (aandee in een) onroerend goed, uitgezonderd dat uit erfenis verkregen word voor een zeer geringe waarde.

9. Voorwaarde is wel dat men 3 jaar lang zijn hoofdverblijfplaats in het aangekochte onroerend goed moet behouden. Alleen ingeval van overmacht zal men geen bijkomende registratierechten moeten betalen.

Zie ook: VERKOOP - hoofdverblijfplaats

 

2747.com / law / sale / first home / Vlaanderen

contact