Aankoop van een eerste woning in Belgie

Het woonbeleid is een bevoegdheid van de gewesten in Belgie, dus ook de tarieven met betrekking tot registratierechten zijn een regionale bevoegheid geworden.

Vandaar dat we in Belgie een verschillende regeling vinden naargelang het gewest:

- Vlaamse Gewest

- Waalse Gewest

- Brusselse Gewest

 

2747.com / law / sale / first home / Belgium

contact