law - sale - foreclosure

De Belgische beslagprocedure op onroerend goed

Het bevel tot betalen van een gerechtsdeurwaarder

Het beslagexploot van een gerechtsdeurwaarder

Beschikking van de beslagrechter

De verkoopsvoorwaarden van een notaris

De toewijs door een notaris

De rangregeling door een notaris