Voorafgaande formaliteiten bij verkoop van vastgoed

Fiscale notificaties inzake directe belastingen, BTW, provincie- en gemeentetaksen

Kadastrale opzoekingen

Aanvraag en ontleding van de hypothecaire staat

Stedenbouwkundige opzoekingen

Voorkooprechten

Formaliteiten na het verlijden van de akte verkoop

Inschrijving in het repertorium

Aanbieding ter registratie

Minuut, afschrift, grosse

Overschrijving op het hypotheekkantoor

Afschrift of mededeling aan een derde

 

2747.com / law / sale / formality

contact

De verkoopakte

Notarieel recht

Burgerlijk recht

De notariele akte

Registratierechten