Waarborg bij koop-verkoop

Meestal vraagt de verkoper een voorschot aan de koper. Dit voorschot is dan de waarborg.

 

Inzake de woningbouwwet (verkoop op plan)

Bij verkoop op plan is er een risico dat de verkoper niet zal leveren wat hij verkocht heeft. Om de koper te beschermen verplicht artikel 12 van de  Woningbouwwet de verkoper om een waarborg te stellen. Vooral niet-erkende aannemers dienen de zware kostprijs van deze waarborg door te rekenen aan de koper.

Erkende aannemers: deugdelijk bewijs van waarborgstelling ten belope van 5 procent van de prijs der werken

Niet-erkende aannemers: de voltooingswaarborg, waarin een bank de voltooing der werken garandeert, of de terugbetaling van de gestorte bedragen ingeval van ontbinding van de verkoop.

 

 

 

2747.com / law / sale / guarantee

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht