Verkoop aan een erfgenaam

1. Op het vlak van de successierechten zal de verkoop van goederen aan een erfgenaam of legataris met voorbehoud van vruchtgebruik bij het overlijden een fictie doen ontstaan waardoor de verkochte geacht worden zich nog in de nalatenschap te bevinden.

2. De vervreemding met voorbehoud van vruchtgebruik aan erfgenamen in de rechte lijn, doet een vermoeden ontstaan van schenking buiten erfdeel.

3. Casus op het examen