De vervreemding met voorbehoud van vruchtgebruik aan een erfgenaam in de rechte lijn: artikel 918 BW.

Hier ontstaat een vermoeden ter bescheming van de reservataire erfgenamen. Deze verkoop wordt vermoed een schenking buiten erfdeel te zijn. Bij het overlijden dient deze aangerekent te worden op het beschikbaar deel.

Maar artikel 918 Burgerlijk Wetboek bevat ook een tweede alinea.

Daarin staat dat de erfgenamen die met de vervreemding hebben ingestemd, geen beroep meer kunnen doen op het vermoeden.

<< vorige bladzijde <<

Zie ook SCHENKING erfgenaam.