Hoger bod
Burgerlijk Wetboek: Boek 3 - Titel VI. : Koop:  Hoofdstuk VII. - Veiling van onverdeelde goederen

Art. 1686. Indien een zaak die aan verscheidene personen gemeenschappelijk toebehoort, niet gevoeglijk en zonder verlies verdeeld kan worden,

  Of indien, bij een minnelijke verdeling van gemeenschappelijke goederen, zich daaronder enkele goederen bevinden die geen van de deelgenoten kan of wil nemen,

  Geschiedt de verkoop bij opbod en de prijs wordt onder de medeëigenaars verdeeld.


Wetsgeschiedenis