Hoger bod
Burgerlijk Wetboek: Boek 3 - Titel VI. : Koop:  Hoofdstuk VII. - Veiling van onverdeelde goederen

...
Art. 1687. Ieder medeëigenaar kan eisen dat ook vreemden tot de veiling van onverdeelde goederen worden opgeroepen; zij moeten worden opgeroepen, wanneer een van de medeëigenaars minderjarig is.


Wetsgeschiedenis