verdeling
Burgerlijk Wetboek: Boek 3 - Titel VI. : Koop:  Hoofdstuk VII. - Veiling van onverdeelde goederen
...
Art. 1688. De wijze en de vormen volgens welke de veiling van onverdeelde goederen moet geschieden, worden in de titel Erfenissen en in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaald.

Wetsgeschiedenis