Hoger bod
Belgisch Gerechtelijk Wetboek : Titel 4: Burgerlijke rechtspleging :Boek IV.  Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk XIII.  Hoger bod op vrijwillige vervreemding

..
Art. 1326. <W 10-3-1983, art. 5> De openbare verkopingen vermeld in artikel 1621 (en de verkoop uit de hand vermeld in de artikelen 1580bis en 1580ter) zijn, ten behoeve van de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers die op geldige wijze bij de toewijzing zijn opgeroepen, van rechtswege overwijziging mede van de prijs. Deze verkopingen zijn ten aanzien van deze schuldeisers niet onderworpen aan de formaliteiten van het hoger bod, bepaald bij artikel 115 van de wet van 16 december 1851. <W 1998-07-05/57, art. 3, 039; Inwerkingtreding : 01-01-19999>
  Hetzelfde geldt voor de verkopingen uit de hand, gemachtigd overeenkomstig artikel 1193ter, ten aanzien van de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers die overeenkomstig deze bepaling tijdens de procedure van machtiging werden gehoord of behoorlijk werden opgeroepen.