Hoger bod
Bij een openbare verkoop is het de bedoeling dat de juiste prijs wordt bekomen door toe te wijzen aan de hoogstbiedende.

Wanneer een onroerend goed moet verkocht worden onder toezicht van het gerecht is dit een veelgebruikte techniek.

Inzake de procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed voorziet het Gerechtelijk Wetboek bovendien in een recht van hoger bod (art. 1592 Ger. W.)