Koop-verkooprecht

Verkoop van onroerende goederen

Verkoop uit de hand: compromis, notariele akte

Vrijwillige openbare verkoop

Gerechtelijke verkopen: uitvoerende beslag, verkoop na failissement

De notaris: 2005

 

Belasting van de koop-verkoop

Registratierecht op de overdracht van onroerende goederen

BTW op de levering van goederen en diensten

Meerwaardebelasting inzake personenbelasting

 

Dwingend recht

De wet Breyne (verkoop op plan)

 

Bestuursrecht

Bescherming van het onroerend erfgoed

Milieubescherming: bos, duinen, bodem

Wettelijke voorkooprechten

 

2747.com / law / sale / law

contact

De notariele akte

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

De verkoopakte

Beslagrecht

Burgerlijk recht

 

Trefwoorden de koop-verkoop overeenkomst in Belgie

aandelen

bodem

modellen

vruchtgebruik

prijs

optie

lening

gezondheid

btw

minderjarige

meerwaarde

huurder

vastgoedmakelaar

opzeg

erfgenaam

betaling van de koopprijs

onroerende voorheffing

echtgenoten

 

vastgoed

voorkooprecht

appartement

fiscale aspecten

verhuurd eigendom

registratierecht

klein beschrijf

hoofdverblijfplaats

plan

eerste woning

syndicus

openbare verkoop

overeenkomst

gebrek

inkomstenbelasting

schuldeiser

verzekering

waarborg

wetgeving

This page in English

Verkoop in het algemeen

De verkoop is een wederkerige overeenkomst waarbij zowel koper als verkoper verbintenissen aangaan.

De verkoop is een benoemde overeenkomst, aangezien de verkoop is uitgewerkt in het Burgerlijk Wetboek. Uiteraard staat het de partijen vrij om hun verbintenissen zelf te regelen. Essentiele elementen om van verkoop te spreken zijn de overdracht van eigendom en de prijs.

 

Belasting van de koop-verkoop

Registratierecht op de overdracht van onroerende goederen

BTW op de levering van goederen en diensten

 

Verkoop van onroerende goederen

Verkoop uit de hand: compromis, notariele akte

Vrijwillige openbare verkoop

Gerechtelijke verkopen: uitvoerende beslag, verkoop na failissement

 

Dwingend recht

De wet Breyne (verkoop op plan)