verkoopakte
Belgisch Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Titel  VIII : Huur - Hoofdstuk 2 : Huur van goederen
Afdeling I. - Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen
...

Art. 1743 BW. Onder voorbehoud van wat bepaald is omtrent de landpacht.

  Indien de verhuurder het verhuurde goed verkoopt, kan de pachter of de huurder, die een authentieke huur of een huur met vaste dagtekening heeft, niet uit het gehuurde gezet worden door de koper, tenzij de verhuurder zich dit recht bij het huurcontract heeft voorbehouden.

Handboek algemeen huurrecht