Wettelijke voorkooprechten

De pachtwet

Art. 55 Pachtwet

De pachter geniet van een wettelijk voorkooprecht.

 

In Vlaanderen werden rond de milleniumwisseling vele wettelijke voorkooprechten ingevoerd.

 

Miskenning van het voorkooprecht

Miskenning van het voorkooprecht van de pachter: indeplaatsstelling

 

Samenloop van verschillende wettelijke voorkooprechten

Interne samenloop in de ruimtelijke uitvoeringsplannen van het Vlaamse DORO

Extrene samenloop tussen de verschillende wettelijk voorkooprechten

 

Verkoop van een groter geheel dan dat waarop voorkooprecht zit

Art. 50 Pachtwet voorziet anno 2006 dat de pachter niet meer moet kopen dan het deel dat hij pacht. Dat deel moet hem dan ook apart worden aangeboden.

 

2747.com / law / sale / legal preemption

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht