De verkoop en het voorkooprecht in Vlaanderen

Zie ook: in Belgie, Antwerpen

De Vlaamse Wooncode

Deze wooncode voorziet in een voorkooprecht voor sociale huisvestingsmaatschappijen in bepaalde achtergestelde buurten. (Art 85 Wooncode)

Ook woningen die vervallen zijn verklaard of gerenoveerd zijn door de staat, kunnen belast zijn met een voorkooprecht.

 

Decreet Ruimtelijke Ordening

Art. 63 DORO

De aanduiding van zones waar een voorkooprecht geldt in het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden gemotiveerd (sociale huisvestingsgebieden, natuurgebieden, strategische projecten in steden, ...).

 

Decreet natuurbehoud

Er moet veel meer natuurgebied komen, en dus is er een voorkooprecht voorzien voor gebieden die in aanmerking komen, zoals de aanpalende gebieden van natuurreservaten bijvoorbeeld.

V.E.N. Vlaams Ecologisch Netwerk

 

Zeehavendecreet

Er bestaan anno 2006 nog private eigendommen in gebieden die binnen de zones van het gewestplan liggen die zeehaven zones genoemd worden. Het is de bedoeling dat de Havenbedrijven van Antwerpen, Gent en Zeebrugge al deze private eigendommen terug kunnen inkopen.

Destijds, na de tweede wereldoorlog, was het een eis van General Motors en andere Amerikaanse bedrijven dat ze eigendom konden verwerven, alvorens ze tot het bouwen van een fabriek zouden overgaan.

 

Decreet Waterbeleid

Sommige gebieden overstromen vaak. Hier kan een voorkooprecht oplossing bieden.

 

2747.com / law / / Belgie

contact

Fiscaal recht

Notarieel recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht