De koop akte

Vlaamse wetgeving inzake de koopakte

Administratief recht
DORO : Titel 4: Diverse bepalingen : Hoofdstuk I: Informatieverplichtingen

Fiscaal recht

Wetboek Registratierechten: Hoofdstuk IV. - Vaststelling van de rechten : Afdeling I : Overdrachten onder bezwarende titel van onroerende goederen

Milieurecht

Bodemsaneringsdecreet (1995): Hoofdstuk V : Overdracht van gronden:


Belgie - Brussel - Wallonie