notariele deontologie
Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Principes : Artikel 1

Contract : Art. 2

Duur : Art. 3

Kosten : Art. 4

Meerdere notarissen : Art. 5

Inwerkingtreding : Art. 6

14 november 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Rechtsleer - Commentaar