notariele deontologie
Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Principes

Artikel 1. Voor zover de opdracht samengaat met een ambtsverrichting is het de notaris geoorloofd onroerende goederen van zijn cliënten te koop te stellen en te bemiddelen bij de verkoop. Hij dient daarbij de navolgende regels in acht te nemen.
Bij de tekoopstelling handelt de notaris op een gematigde, onpartijdige, objectieve, correcte en transparante wijze. Het is de notaris verboden door middel van prospectie verkoopsopdrachten te werven.
De notaris mag een opdracht om voor een onroerend goed te bemiddelen niet aanvaarden indien ook een erkend makelaar met dezelfde opdracht belast werd.
Contract14 november 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen