notariele deontologie
14 november 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Commentaar

De Nationale Kamer van notarissen heeft zelf het initiatief genomen tot het opstellen van deze regels.
Artikel 91 van de notariswet voorziet immers dat de Nationale Kamer tot taak heeft Deoontologische regels op te stellen. De Deontologische Code van de notarissen voorziet in hoofdstuk IX dat er specifieke regels moeten komen inzake vastgoedbmiddeling.

De vastgoedmakelaars enkele maanden later ook een KB gekregen inzake vastgoedbemiddelingsovereenkomsten: KB 12 januari 2007.

Men ziet wel vaker dat zodra de notarissen iets bieden aan de klant inzake vastgoedbemiddeling de vastgoedmakelaars meteen volgen. Een ander voorbeeld hiervan zijn de gratis overlijdensverzekeringen voor de periode tussen de compromis en de akte.