notariele deontologie
14 november 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Rechtsleer

2007 : Traditionele onrechtmatige bedingen in de overeenkomst tot verkoopbemiddeling

2007 : De foutloze verkoopsoverdracht