notariele deontologie
Regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen


Inwerkingtreding

Art. 6. Deze regels zijn van toepassing op alle verkoopsopdrachten die vanaf 1 januari 2007 gegeven zullen worden.

14 november 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen