Koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars

Commentaar - Bedenkingen

Het is niet de sector zelf, maar de minister die een regeling heeft getroffen voor de vastgoedmakelaars. De minister kan dit op grond van artikel 34 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Notarissen hebben zelf een deontologische regeling gemaakt inzake vastgoedbemiddelingsopdrachten. De eigen regeling van de Nationale Kamer van notarissen is dan bekrachtigd bij KB.
14 november 2006. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

Meestal als het notariaat een actie onderneemt inzake vastgoedbemiddeling, volgen de vastgoedmakelaars met een gelijkaardige actie. Dit was enkele jaren eerder ook het geval met de gratis overlijdensverzekering voor de periode tussen de compromis en de akte.